Privacybeleid en disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Helder Agnes respecteert de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u het bedrijf verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Helder Agnes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Helder Agnes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Helder Agnes verstrekt. Helder Agnes kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam 
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

Helder Agnes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Daarnaast kan Helder Agnes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van producten of diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

HOE LANG BLIJVEN GEGEVENS BEWAARD

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de door u verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Helder Agnes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN 

Helder Agnes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Helder Agnes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Helder Agnes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 

Helder Agnes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Helder Agnes bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Helder Agnes te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Helder Agnes heeft hier geen invloed op. 

Helder Agnes heeft Google geen toestemming gegeven om via Helder Agnes verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

FACEBOOK EN LINKEDIN

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin (die kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

GEBRUIK VAN COOKIES

Helder Agnes maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Helder Agnes gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Helder Agnes heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Helder Agnes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast kunt u Helder Agnes schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over producten en/of diensten, door dit te melden op bovengenoemd e-mailadres.

BEVEILIGEN 

Helder Agnes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Helder Agnes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Helder Agnes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Helder Agnes op via info@helderagnes.nl. 

www.helderagnes.nl is een website van Helder Agnes. 

Helder Agnes is als volgt te bereiken: 

 • Postadres: Loenerdrift 29, 7371 cm Loenen
 • Vestigingsadres: Loenerdrift 29, 7371 cm Loenen
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74075810 
 • Telefoon: 06-51511291
 • E-mailadres: info@helderagnes.nl

AANPASSEN EN PRIVACY STATEMENT

Helder Agnes behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

ALGEMEEN

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Het doel van mijn diensten die op de website www.helderagnes.nl worden aangeboden is ondersteuning bij levensvragen. De dienstverlening heeft een paranormale en spirituele invalshoek. Degene die met mij contact opneemt (via e-mail, telefoon of persoonlijk consult) en gebruik maakt van mijn dienst blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor alle denken en handelen. Op het moment dat er contact wordt opgenomen met Helder Agnes gaat men akkoord met deze voorwaarden. Beneden 18 jaar is het niet toegestaan om gebruik te maken van deze dienst. 

DISCLAIMER

Helder Agnes is staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 74075810.

Helder Agnes kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermeende gevolgen van de dienstverlening. De telefoonlijn (via nummer 06-51511291), het emailadres (info@helderagnes.nl) en persoonlijk consult zijn niet bedoeld voor mensen die in juridische zin handelingsonbekwaam zijn.

 1. COPYRIGHT © 2019

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, mechanisch, elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helder Agnes.

 1. Beperking van Aansprakelijkheid

Onder geen beding is Helder Agnes aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of exemplaire schade of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot en gebruik van de dienstverlening van Helder Agnes, ongeacht of vermeende schade voorzienbaar was en ongeacht of Helder Agnes vooraf op de hoogte zou kunnen zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 1. Wettelijke Vrijwaring

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de gebruiker, die de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor het gebruik ervan. Hoewel wij alle voorzorgen hebben genomen om te verhinderen dat de inhoud van deze site niet actueel en niet accuraat is, kunnen fouten optreden. De informatie op deze website is algemeen van aard en moet niet worden beschouwd als raadpleging of professioneel advies. In alle gevallen moet u contact opnemen met professionele adviseurs in uw specifieke feitelijke situatie voor advies over specifieke onderwerpen alvorens persoonlijke besluiten te nemen. We drukken iedereen op het hart om bij lichamelijke klachten / ongemakken de huisarts te raadplegen. Helder Agnes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze site. De informatie op deze website wordt geleverd op een “zoals-het-is”-basis, zonder garanties van volledigheid en nauwkeurigheid.